Odhalení pamětní desky J. Kříženeckého

4. 4. 2019


ulice

číslo orientační

11


místo

na fasádě domu mezi okny


charakteristika

pamětní deska je na domě, kde Jaroslav Kříženecký (1896–1964) žil a pracoval v letech 1922–1964


účastníci

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (historik z Ústavu soudobých dějin AVČR),
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (vedoucí Mendeliana v MZM v Brně),
JUDr. Markéta Vaňková (primátorka Statutárního města Brna),
Ing. Jaroslav Kříženecký ml. (syn doc. Kříženeckého),
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (rektorka Mendelovy univerzity v Brně),
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (bývalá předsedkyně AVČR),
Mgr. Simona Slezáková (historička, autorka dvou diplomových prací o docentu Kříženeckém),
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor Masarykovy univerzity pro výzkum,
akad. sochař Jiří Sobotka, autor pamětní desky


poznámka

za podklady k tomuto heslu i obrazový materiál děkujeme Ing. J. Kříženeckému, ml.


obrazy

osoby

Jaroslav Kříženecký
účastnice slavnosti Danuše Nerudová
Markéta Vaňková
primátorka města Brna


objekty

J. Kříženecký
pamětní deska: Sušilova 11/01


Jis


Aktualizováno: 06. 06. 2020