Dokončení prací na hrobce rodiny Stiassni

15. 4. 2019


ulice

číslo orientační

27


katastr

Židenicecharakteristika

dokončení restaurátorských prací ha hrobce na Židovském hřbitově v Brně


poznámka

Opravenou hrobku židovské průmyslnické rodiny Stiassni na židovském hřbitověv Brně představili zástupci spolku Přátelé vily Stiassni. Cena prací přesáhla 200.000 korun, které věnovali soukromí dárci.
Staticky byla hrobka postavená v roce 1916 v pořádku, pouze levá strana balustrády se kvůli terénu hroutila. Hrobka byla zašlá a porostlá mechem, restaurátoři museli nánosy odstranit, kámen vyčistit a znovu pozlatit nápisy.
V hrobce, která je postavená jako osmimístná, je uložen pouze zakladatel průmyslnického roku Josef Stiassni, který nechal postavit slavnou funkcionalistickou vilu podle návrhu Ernsta Wiesnera. Jméno manželky Friedrike, je na hrobce dopsáno in memoriam ve zvláštním tvaru - jako Riki Stiassná. Friedrike Stiassni zemřela v koncentračním táboře Terezín v roce 1942, její jméno nechal dopsat na náhrobek její vnuk Karl Stiassni, který Brno navštívil po osvobození Československa.osoby

Frederike Stiassni
její jméno je na hrobce uvedeno in memoriam ve zvláštním tvaru - jako Riki Stiassná Josef Stiassni
jeho ostatky jsou uloženy v hrobce Karl Stiassni
nechal doplnit nápis na hrobce


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395


městská část

hub


Aktualizováno: 10. 04. 2020