Uložení ostatků manželů Těsnohlídkových

11. 2. 1928


ulice

číslo orientační

96charakteristika

Odpoledne 11. 2. 1928 byly uloženy urny s popelem Olgy Těsnohlídkové a Rudolfa Těsnohlídka na Ústředním hřbitově v Brně. „Smutné cesty se účastnili jen nejbližší příbuzní zemřelých. Čestný hrob byl ozdoben věnci a stuhami, poslanými ještě k básníkovu pohřbu.“osoby

Rudolf Těsnohlídek
místo posledního odpočinku Olga Těsnohlídková
místo posledního odpočinku


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku manželů Těsnohlídkových


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 11. 2022