Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti

20. 6. 2019 (20.6.–31.7.2019)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Urban centrum Brno


charakteristika

výstava návrhů mezinárodní ideové soutěže


poznámka

Soutěž na proměnu části areálu tepláren v ulici Špitálka i jeho okolí přinesla 27 nových a neotřelých řešení z různých koutů světa: Polska, Litvy, Velké Británie, Belgie, Japonska i Singapuru. Důležitým prvkem celé soutěže bylo i zaměření soutěžních návrhů na principy chytrého města. Nešlo pouze o prověření inovativních technologií, ale také o vliv na životní prostředí, zachování génia loci, kvalitní ulice sloužící lidem nebo přirozeně naplánovanou proměnu území.
První cenu udělila porota složená z českých i zahraničních odborníků pražské architektonické kanceláři Aulík Fišer architekti. Zaujala je rozmanitá veřejná prostranství, hustá síť stezek pro pěší a cyklisty i přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby.


městská část


hub


Aktualizováno: 25. 07. 2019