Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájen pravidelný provoz koňské tramvaje

Zahájen pravidelný provoz koňské tramvaje


 • 18. 8. 1869 


 • charakteristika

  V prvních dnech byl provoz velmi úspěšný. V neděli vozy jezdily přeplněné (do jednoho vozu se nahrnulo 70, někdy až 85 cestujících). Všichni toužili tuto novinku vyzkoušet.
  Do vozů se vstupovalo po přední plošině, zadní sloužila pro výstup.
  Už během srpna denní tisk upozorňoval, že od 1. září 1869 dojde ke zlevnění jízdného a zavedení předplatní jízdenky na 30 jízd. Pro dělníky měla být navíc zavedena dělnická zpáteční jízdenka, kterou bylo možné použít pouze v době od 5. do 9. hodiny ráno a po 6 hodině večer až do ukončení provozu.
  Až začátkem listopadu 1869 vídeňská vagónka (Wagen und Strassenbau Unternehmung) konečně dodala prvních 10 uzavřených vozů (viz obrázek).
  Měly dvě vozová oddělení, a to I. třídu Damen Coupe pro osm cestujících s pohodlnými červenými čalouněnými sedadly a II. třídu Rauchen Coupe pro 12 cestujících s ratanovými sedadly. Jízda v Damen Coupe byla o 5 krejcarů dražší.
  Už na konci roku 1870 přepravní společnost vykazovala celkem 52 osobních vozů, z toho 28 otevřených, 20 uzavřených a 4 proměnné, dále 11 nákladních vozů, 101 koní, tři vozovny.


 • zajímavosti

  Koňská tramvaj tehdy měla téměř 8 km a vedla z centra od Kiosku do Králova Pole. Provoz od 6 do 10 večer, v intervalech 15-30 minut. Lístek stál 15 krejcarů – tj. zhruba ¼ dělníkovy denní mzdy. Děti do 10 let jezdily za polovic, děti nesené na rukou zdarma.

 • poznámka

  PRVNÍ NEHODY:
  - První doložená nehoda se stala již 12. září v Lidické ulici, kde povoz jedoucí z Kr. Pole narazil ojí do koně táhnoucího tramvajový vůz tak silně, že kůň uhynul.
  - První vzájemná nehoda dvou vozů koňky se stala 17. prosince ve výhybně na Štefánikově ulici před oděvním skladem. Oba vozy vyvázly s poškozenou střechou.
  - Dne 23. července 1870 došlo k první smrtelné nehodě. V Králově Poli dvouleté dítě strčilo do druhého, které spadlo pod kola tramvaje a bylo na místě mrtvé. Lidé zaútočili na vozku, protože mu dávali nehodu za vinu. Na ochranu vozky proto muselo zakročit četnictvo.
  Od samotného vzniku tramvaje se objevily některé problémy, které známe i dnes – jízda na černo a výtržnictví. Jindy zase studenti německého gymnázia kladli kamení na kolejnice.

  KONEC KOŇKY:
  Během roku 1874 se společnost snažila zlepšit rentabilitu provozu zavedením předplatních jízdenek. Kvůli neuspokojivým výsledkům byl provoz na některých tratích omezován.
  Dotace pro roky 1874 a 1875 ve výši 5 000 zlatých, požadovaná společností po městské radě, byla schválena v poloviční výši. Už během roku 1874 společnost začala rozprodávat tramvajové vozy i část svého majetku. Na valné hromadě 6. prosince 1874 společnost rozhodla o vstupu do likvidace (rozsah tramvajové sítě byl nadčasový a přesáhl reálnou poptávku po tramvajové dopravě).


 • obrazy

  img6235.jpg img6234.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  17. 8. 1869
  První (slavnostní) jízda koňské tramvaje v Brně


 • objekty

  první jízda koněspřežné tramvaje
  jiná realizace: Moravské náměstí 0/17


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 20. 08. 2019

Nákres jednoho z vozů koněspřežné dráhy v Brně. Kolektiv: 80 elektrické dráhy v Brně, 50 let autobusové dopravy. Dopravní podnik města Brna, Technické muzeum v Brně, Brno 1980.