Lékaři v Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí

15. 8. 2019


ulice

číslo orientační

20


katastr

Bohunice


místo

Fakultní nemocnice Brno


nej...

svět
nikde jinde na světě se doposud nepodařilo realizovat setrvání dítěte v matce téměř až do donošenosti (výjimečnost je i v délce celé hospitalizace, to znamená 117 dnů a s tím související velikosti a zralosti plodu, které se podařilo dosáhnout - vice než 2000 g, což je ojedinělé)


charakteristika

Sedmadvacetiletá žena byla v 16. týdnu gravidity s anamnézou arteriovenozní malformace s projevy epilepsie letecky transportována dne 21. 4. 2019 na Oddělení urgentního příjmu FN Brno poté, co byla nalezena v bezvědomí.
Záchranáři udrželi dechovou aktivitu. Po vyšetření na CT bylo zjištěno objemné krvácení do levé mozkové hemisféry. Zhruba v 16 hodin vymizela spontánní dechová aktivita a klinické neurologické vyšetření potvrdilo areflexii, tedy smrt mozku.
Od tohoto okamžiku vyvinuli lékaři spolu s nelékařskými zdravotními pracovníky veškeré úsilí o to, aby u ženy zajistili stabilizaci vitálních funkcí a mohl se tak i nadále zachránit plod v těle matky.
Byla zavedena komplexní dlouhodobá resuscitační péče, která standardně zahrnuje péči o srdeční činnost, plicní a ledvinné funkce.

V pondělí 24. 6. 2019 potvrdilo gynekologické konzilium váhu plodu 980 g s nadějí, že se vyvíjí. Žena byla lékaři a zdravotními sestrami pravidelně sledována, došlo k indikaci mnoha léků a dalších vyšetření, které měly za cíl udržet život plodu v těle.
V červenci se ukazovala naděje, že lékaři Fakultní nemocnice Brno nastavili péči o ženu dobře, neboť plod nabíral svoji váhu. V polovině července to bylo 1500 g s fyziologickým nálezem.
V polovině měsíce, tedy 15. srpna 2019 na Den Brna, byla v dopoledních hodinách na Centrálních operačních sálech FN Brno ukončena gravidita ve 34+3 týdnu a to císařským řezem. Malá holčička měla 2130 g a 42 cm.


účastníci

lékaři i nelékařští pracovníci FN Brno Brno Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU,
lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU


zajímavosti

Obětavou a profesionální práci odváděl tým lékařských i nelékařských zdravotních pracovníků. Kromě udržení životních funkcí věnovali velkou pozornost i zdánlivým drobnostem, jako byla stimulace nohou rodičky, aby se tak simuloval jejich pohyb. Důležité bylo i čtení pohádek plodu - četl personál i babička malé Elišky, která do nemocnice docházela na návštěvy.


poznámka

Stav dítěte po porodu byl dobrý. V péči neonatologů zůstalo 14 dní a poté bylo svěřeno do péče otce. Jméno Eliška pro svou dcerku vybrala její matka.
[Informace čerpány z tiskové zprávy FN Brno a na jejích webových stránkách prezentovaného rozhovoru s lékaři:

stavby

městská část

Jis


Aktualizováno: 22. 10. 2019