Patent direktorů Markrabství moravského o kontrole shromážděného vojenského kontingentu

28. 9. 1619


místo

Brno


charakteristika

Vydán Patent direktorů Markrabství moravského pro purkmistra a radu města Brna, který ukládá provedení kontroly shromážděného lidu s ohledem na jeho lepší zabezpečení a sestavení jmenovitého seznamu: s udáním, z kterého panství, statku nebo vsi je dotčený vojenský kontingent, zdali je vyzbrojen mušketami nebo puškami, zdali se jednotliví příslušníci hodí k vojenské službě, pod jakým hejtmanem slouží, kolik peněz a odkud bylo přijato v posledních třech měsících na stravu.


účastníci

direktoři Markrabství moravského,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018