Slavnostní odhalení pomníku Václava Kosmáka

2. 11. 1900


ulice

číslo orientační

96


charakteristika

Pietní slavnost se konala v odpoledních hodinách; smuteční sbor tvořili brněnští bohoslovci, poté hrobku znovu vykropil Msgre P. Vladimír Šťastný.


poznámka

Pomník byl financován ze sbírky, která vynesla 1 219.81 zlatých, náklady na pomník činily 1 210.41 zlatých. Sbírka však i dál pokračovala, protože bylo třeba získat částku asi 400 zlatých na zabezpečení hrobu do budoucnosti a zajištění jeho každoroční úpravy.
Podstavec zhotoven z pískovce, na němž stojí mramorový sokl, nad ním zúžený sarkofág, zdobený věncem vítězství. Do sarkofágu byl zasazen krucifix z bílého kararského mramoru, celková výška pomníku činila 3 metry a 80 cm. Do soklu byla umístěna deska s prostým rytým nápisem: „Václav Kosmák 1843–1898“. Autor, sochař Johann Eduard Tomola, jej dodal za 700 zlatých (hodnota pomníku činila 1 000 zlatých). Náhrobek signován „Tomola“, památkově je chráněn od roku 1985.


prameny, literatura

osoby

Václav Kosmák
jemu odhalen pomník Vladimír Šťastný
účastník slavnosti Johann Eduard Tomola
autor pomníku


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo konání slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 14. 12. 2019