Mezinárodní konference „Tributa to Kurt Gödel 2020“

13. 1. 2020


ulice

číslo orientační

2


katastr

Brno-městocharakteristika

Mezinárodní konference „Tributa to Kurt Gödel 2020“ se koná ve dnech 13.–15. 1. 2020 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno na počest osobnosti Kurta Gödela, světově uznávaného matematika, fyzika, logika a epistomologika, který se narodil v Brně.


účastníci

prof. dr. Mathias Baaz z vídeňské univerzity,
prof. dr. Albert Visser, profesor logiky, matematiky a epistomologie na univerzitě v Utrechtu,
doc. dr. Curtis Franks, specialista na historii a filozofii logiky a na teorii důkazů a filozofii matematiky,
prof. dr. Pavel Pudlák z Matematického ústavu Akademie věd ČR v Praze, zabývající se matematickou logikou a teorií složitost,
prof. dr. Jiří Rosický z Masarykovy univerzity v Brně
aj.


zajímavosti

Konferenci pořádá Hvězdárna a planetárium Brno za spolupráce Společnosti Kurta Gödela a Masarykovy univerzity v Brně a za podpory společnosti TESCAN ORSAY HOLDING, a. s. a společnosti UNIS, a.s.

Záštitu nad ní převzali:
- univ. prof. dr. Martin Baroš, rektor MU Brno
- Jaroslav Kubera, předseda Senátu ČR
- prof. Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
- Ing dr. Petr Štefánek, rektor Vysokého učení technického v Brně
- JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brnaosoby

Kurt Gödel
konference konána k jeho poctě Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje Markéta Vaňková
primátorka Brna, převzala záštitu


stavby

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2/522
místo konání


městská část

Fl


Aktualizováno: 06. 11. 2022