Celostátní výstava poštovních známek "BRNO 1958"

6. 9. 1958 (6. 9.–21.9.1958)číslo orientační

9


katastr

Brno-městonej...

Česká republika
tato výstava se konala v rámci oslav 40. výročí první československé známky


charakteristika

Organizátorem výstavy bylo Ústředí československých filatelistů v Praze ve spolupráci s výstavním výborem ze zástupců předních brněnských filatelistických kroužků závodních klubů ROH. Své sbírky zde mohly prezentovat filatelistické kluby, sběratelé a domácí i zahraniční kroužky.
Celkem se zde sešlo přes 300 sbírek od československých i zahraničních sběratelů.
Pouze exponáty (poštovní známky), které byly kladně ohodnoceny soudcovským sborem na této výstavě a výstavě "BRATISLAVA 1960", se mohly zúčastnit Mezinárodní výstavy PRAGA 1962.

Soutěžní třídy:
- I. třída: Československo - generální sbírky - speciální nebo studijní sbírky - dokumentární a různé sbírky
- II. třída: SSSR a země lid. demokracií: SSSR, Albánie, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko, Čína, Mongolsko, Korea a Vietnam
- III. třída: Evropa: sbírky známek vydaných přibližně do roku 1900 - sbírky známek vydaných po roce 1900
- IV. třída: Zámoří: sbírky známek vydaných přibližně do roku 1900 - sbírky známek vydaných po roce 1900
- V. třída: Filatelistické zvláštnosti: předznámkované dopisy, razítka, soukromé, poloúřední, městské a zemské pošty, celiny, analogické dopisnice a jiné zvláštnosti
- VI. třída: Námětové sbírky
- VII. třída: Sbírky mládeže: sbírky do 14 let - sbírky od 14 do 18 let.


zajímavosti

Při této příležitosti byly vydány známky v hodnotách 30 h, 60 h, 1 Kčs, 1,60 Kčs. Navrženy Eduardem Milénem a rytcem Jindrou Schmidtem.
Výstava měla probíhat současně s prvním brněnským veletrhem, který se však neuskutečnil.
Aby se mohl sběratel ucházet o možnost vystavování svých sbírek známek, musel dodržovat směrnice pro vystavovatele, např. sběratel musel prokázat, že vystavovaný exponát je v jeho výlučném vlastnictví.
Všechny výstavní exponáty byly po dobu celé výstavy pojištěny pro případ požáru, krádeže či poškození.


poznámka

Členové výstavního výboru:
- univ. prof. Dr. Theodor Martinec, předseda
- Karel Weber, I. místopředseda a vedoucí filatelistického odboru
- Antonín Matula, II. místopředseda
- František Rožnovský, tajemník
- Ing. Jan Karásek, organizační vedoucí
- Josef Hrnčíř, zástupce organizačního vedoucího
- Jaroslav Lahoda, vedoucí technického odboru
- Josef Jaspar, vedoucí tiskového odboru
- Adolf Čípek, vedoucí propagačního odboru
- František Musil, vedoucí finančního odboru
- Antonín Šefčík, vedoucí zahraničního odboru
- František Skoumal, vedoucí společenského odboru
- Josef Kubeš, vedoucí ubytovacího odboru
- František Smolík, předseda Ústředí československých filatelistů
- Jaroslav Zavřel, zástupce Ministerstva spojů
- prof. Matěj Wagner, čestný předseda soudcovského sboru
- univ. prof. Eduard Milén, akad. malíř, umělecký poradce.

Ing. Valentin Schiebl, Bohdan Horký, arch. Hugo Klein, Eduard Pokorný, Vladimír Beneš, Dr. Jan Kostelka, Jaroslav Procházka, Ing. Miroslav Moučka, Dr. Jan Rybák, Vlastimil Polák.osoby

Theodor Martinec
předseda výstavního výboru Eduard Milén
autor 4 ks poštovních známek vydaných při příležitosti uskutečnění Celostátní výstavy poštovních známek, umělecký poradce výstavního výboru


stavby

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9/348
dříve Dům pánů z Poděbrad


související odkazy

Obrazová dokumentace poštovních známek
Odkaz na poštovní známky vydané při příležitosti uspořádání výstavy


Studentský záznam


Aktualizováno: 12. 08. 2020