Odhalení pamětní desky padlých v první světové válce

16. 4. 1922číslo orientační

4


charakteristika

Odhalení pamětní desky se konalo při nedělních velikonočních bohoslužbách evangelické církve augsburského vyznání v kostele za početné účasti zejména rodinných příslušníků těch, jejichž jména jsou na pamětní desce uvedena. Emotivní atmosféru umocnila také slova ředitele Greisingera, který vyzdvihl oběť padlých členů obce v době první světové války. Na mramorové desce je uvedeno více než padesát jmen.


prameny, literatura

objekty

oběti 1. světové války
pamětní deska: Komenského náměstí 4/02


Menš


Aktualizováno: 16. 06. 2020