Výstava Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy

11. 6. 2020 (11.6.–31.12.2020)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

expozice zaměřená výhradně na dílo a působení Adolfa Loose v Brně a na Moravě


poznámka

Výstava je muzejní „výstavou roku“ a potrvá až do 31. prosince 2020, kdy vyvrcholí oslavy 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností světové architektury 20. století, brněnského rodáka Adolfa Loose. Zároveň je první velkou akcí Roku Adolfa Loose, který vyhlásil na rok 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy, a v němž je MmB aktivně zapojeno.
Návštěvníci expozice se seznámí s Loosovými realizacemi i neprovedenými návrhy pro Brno, jako je zámeček Viktora Bauera (dnes v areálu brněnského výstaviště), první Loosova práce pro Brno – Heroldův dům, či nerealizovaný projekt brněnského „domu na střeše“ pro Heinricha Jordana.
K významným Loosovým teoretickým a společenským stopám v Brně patří i spolupráce s brněnskou redakcí časopisu Bytová kultura, vedenou architektem a designérem Janem Vaňkem a teoretikem Bohumilem Markalousem, ale také kontakty s brněnskou architektonickou scénou 20. let minulého století (Ernst Wiesner, Jan Víšek aj.).
Představeno je i dílo Loosových žáků, kteří buď navrhli, nebo i realizovali stavby pro Brno a Olomouc (Karl Hofmann, Felix Augenfeld, Paul Engelmann).Výstava připomíná také méně známou osobnost a dílo otce slavného architekta, Adolfa Loose staršího, brněnského sochaře a kameníka. Dětství v otcově kamenosochařské dílně, jeho práce a cit pro materiál, patřily nepochybně k zásadním impulzům pro další Loosovo tvůrčí směřování.
Ke všem uvedeným i dalším tématům je v expozici prezentována mimo jiné řada originálních artefaktů a archiválií, které nebyly doposud ještě nikdy vystaveny. Nechybí ani modely vybraných staveb a audiovizuální dokumenty.


osoby

Jaromír John
spolupráce Adolf Loos
jemu věnována výstava Adolf Loos
na výstavě jsou uvedeny i jeho práce Ernst Wiesner
spolupráce


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210hub


Aktualizováno: 25. 07. 2020