Kunderovi věnovali svoji knihovnu i s archivem MZK v Brně

20. 12. 2019


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

převezení knihovny včetně rozsáhlého archivu z bytu manželů Kunderových do MZK v Brně


poznámka

Milan Kundera, který patří mezí nejvýraznější světové spisovatele a jehož dílo se dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně se svou manželkou Věrou Kunderovou rozhodl věnovat svoji knihovnu MZK v Brně.
Na podzim roku 2020 by měla být Kunderova knihovna včetně rozsáhlého archivu převezena z pařížského bytu manželů Kunderových do MZK, kde bude čtenářské a odborné veřejnosti sloužit ke studiu i pro vědecké účely.
Tato léta budovaná knihovna zahrnuje knižní dílo Milana Kundery publikované v češtině i ve více než čtyřiceti světových jazycích, a bude nadále rozšiřována na základě dohody se správci autorských licencí o další česká i zahraniční vydání.
Součástí věnované knihovny je i exkluzivní archiv obsahující články psané Milanem Kunderou, články o něm, kritiky Kunderových knih sbírané v průběhu let jeho vydavateli u nás i v zahraničí, množství výstřižků z novin, autorizované fotografie nebo i kresby z ruky Milana Kundery. Tento archivní materiál bude čtenářům přístupný primárně v digitální podobě.
MZK dlouhodobě spolupracuje s manželi Kunderovými, v loňském roce připravila například reprezentativní výstavu Milan Kundera (ne)ztracen v překladu i s exkluzívním katalogem, či vydala česko-francouzskou publikaci Dílo Milana Kundery v překladech, která mimo jiné obsahuje i bibliografii Kunderova překladového díla.
Po kompletním soupisu a katalogizaci knihovny má MZK v plánu během příštího roku sbírce vyhradit místo v samostatné studovně, která ponese označení „Knihovna Milana Kundery“. Stane se základem kulturní značky, pod níž bude nejenom k dispozici knihovna sama, ale současně se v rámci ní budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli, odborné diskuse o literatuře i kultuře, a to nejenom o české, ale i o světové.události

1. 4. 2019
Výstava Milan Kundera (ne)ztracen v překladech


osoby

Milan Kundera
věnoval svoji knihovnu a archiv MZK v Brně Věra Kunderová
věnovala svoji knihovnu a archiv MZK v Brně


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

hub


Aktualizováno: 16. 03. 2021