První nehoda na trati Brno-Tišnov

8. 7. 1885


katastr

Zábrdovice


charakteristika

Vlak s odjezdem z Tišnova v 11.50 hodin postihla ve středu 8. 7. 1885 podle novinové zprávy v Moravské orlici „první větší nehoda“, u Zábrdovic se „vyšinula lokomotiva z kolejí“.
Cestující museli přesednout do jiného přistaveného vlaku, práce na odstranění škody trvaly až do pěti hodin odpoledne. Nehodu zřejmě způsobily předchozí deště, protože se na tomto místě „sesadily náspy“.


poznámka

Noviny „Moravská orlice“ věnovaly od počátku nové trati velkou pozornost. Těžko dnes již můžeme posoudit stížnosti, o kterých noviny referovaly krátce po zahájení provozu. „Ředitelství této dráhy se dosud ještě nevidělo (t.j. neuznalo za vhodné - Menš), aby vyhlášky týkající se vozby, sazeb a jízdní řády, vydávalo také v jazyce českém. /.../ Tím rozhodněji však musíme státi o to, aby národním požadavkům našim bylo vyhověno, poněvadž dráha se ubírá územím ryze českým. V tomto případě si ostatně dráha škodí nehledíc ani k požadavku po rovnoprávnosti. Co je platno v Lelekovicích nebo v Cinzendorfě (dnes Česká -Menš) a jinde vyvěsiti v hostinci německou vyhlášku, když jí z celé osady nikdo nerozumí?
Slyšeti však ještě i jiné a to oprávněné stížnosti mezi obecenstvem na novou dráhu. Jest to předně nemístná drahota. /.../ Co se pak týká vozů samých, dlužno poznamenati, že byly vzaty někde z nějakého skladiska, kam byvše opotřebovány, už dávno uloženy byly na stálý zasloužený odpočinek. Nyní však, když zahájena jízda po nové dráze, shledalo ředitelstvo, že by staré a zašpiněné vozy tyto mohly konati obecenstvu mezi Brnem a Tišnovem jezdícímu ještě dobré služby.“


prameny, literatura

události

2. 7. 1885
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Tišnov


Menš


Aktualizováno: 05. 03. 2021