Zahájen provoz na nové tramvajové trati v Plotní ulici

1. 7. 2021


ulice

charakteristika

Tramvajové koleje a linka č. 12 byly přesunuty z ulice Dornych právě do Plotní ulice. V ní se nacházejí dvě nové tramvajové zastávky Autobusové nádraží a Železniční.
Plotní ulice (kam dělníci položili nové koleje) je nyní nově vyhrazena pouze městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Trať od obytných domů protihluková stěna, která odhluční bytovou zástavbu a zároveň neomezí proslunění domů.
Ulice Dornych, kudy původně tramvaje projížděly (a kde během celé stavby vznikl kapacitní čtyřpruh) naopak získala větší prostor pro automobilovou dopravu.
Přeložka tramvajové trati trvala 3,5 roku. Před touto rekonstrukcí se cestující do Komárova dostali tramvají naposledy v únoru 2018.


zajímavosti

Další novou tramvajová trať v Brně byla otevřena po 13 letech - tou předchozí byla nová trať k Technologickému parku.
Čas přepravy mezi Komárovem a Hlavním nádraží (oproti době před přeložením trati) je o 2 minuty kratší.
Spolu s přeložkou trati v Plotní ulici byla provedena i rekonstrukce tramvajové smyčky Komárov, která zahrnovala opravu tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Díky novým kolejovým mazníkům na této trati se snížila hlučnost tramvajových souprav, které do smyčky přijíždí nebo z ní odjíždí.
Výstupní i nástupní zastávky ve smyčce jsou pro větší pohodlí cestujících nově bezbariérové. Konečná zastávka je vybavena elektronickými informačními panely.
Náklady na rekonstrukci činí necelých 32 milionů korun. Celková délka opravené trati je 300 metrů.


poznámka

Celý projekt přeložení tramvajové trati si vyžádal náklady 1,2 miliardy korun. Oproti původním plánům se stavba protáhla zhruba o rok. Na projekt byla čerpána dotace z evropských zdrojů v maximální výši 269,3 miliony korun.
Přesunutím městské hromadné dopravy na Plotní je dobře dostupné jak autobusové nádraží na Zvonařce, tak obchodní Galerie Vaňkovka a v budoucnu i nové nádraží. Navíc to umožní budoucí rozvoj chystané čtvrti Trnitá.

Na přibližně 1,4 kilometru dlouhé trati jsou čtyři nové zastávky (Konopná, Železniční, Autobusové nádraží a Úzká). Všechny mají moderní informační panely.
V Plotní ulici vznikl také prostor pro cyklisty. V celé oblasti (Svatopetrská, Dornych, Kalová, Plotní, Kovářská a Spěšná ulice) byly modernizovány také veškeré inženýrské sítě v oblasti včetně kanalizace a vodovodu. Kabelové sítě nově vedou kabelovodem, který umožní jejich opravu v případě havárie bez nutnosti omezit dopravu. Tam, kde to bylo možné, je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu a obnovou prošlo také veřejné osvětlení a dopravní značení.
V oblasti se pracovalo také na horkovodech.
Na stavbě se jako investor podílely vedle města také Dopravní podnik města Brna, Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno. Práce začaly v březnu 2018, poslední mobiliář a dopravní značení mají být hotové do 12. srpna 2021.
[Informace pro zpracování tohoto hesla jsou čerpány z Tiskové zprávy Magistrátu města Brna, vydané 30. června 2021.]


události

30. 6. 2021
Slavnostní otevření veřejného prostoru na ulici Dornych 17. 5. 2008
Prodloužení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli


městská část

Jis


Aktualizováno: 09. 07. 2021