Výstava „Přetnuté životy. Archy rodiny Maierovy

1. 6. 2021 (1.6.–6.9.2021)


ulice

číslo orientační

22charakteristika

Projekt zahrnuje dvě výstavy.
Výstava „Přetnuté životy“ vypráví o osudu židovské dívky s moravskými kořeny a příběh její rodiny prostřednictvím deníků, které si vedla v letech 1933–1942.
Výstava „Archy rodiny Maierovy“ zobrazuje osudy rodiny Maierovy, která pocházela ze Žarošic, ale její část je spjata také s Brnem. Právě z této rodiny Ruth Maier pocházela, do Brna také jezdívala na prázdniny.


poznámka

Ruth Maier není tak známá jako Anne Franková, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933–1942, odráží se v nich její osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO - Memory of the World – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech.
Knihu, která česky vyšla pod názvem „Deník Ruth Maierové“, vydal norský spisovatel Jan Erik Vold v roce 2007. Kniha byla přeložena do řady jazyků, český překlad vyšel v lednu 2021. Dne 6. 9. 2021, kdy výstavní projekt v Brně končí, by se mělo uskutečnit setkání s Janem Erikem Voldem. Dvojvýstava je putovní, po skončení prezentace ve vile Löw-Beer se s ní seznámí Žarošice, odkud rodina Maier pocházela.


prameny, literatura


stavby

Vila Löw-Beer
Drobného 22/297
zde se výstava konala


Menš


Aktualizováno: 31. 07. 2021