Meeting Brno 2021

26. 7. 2021 (26.7.–1.8.2021)


katastr

Brno-město


charakteristika

multižánrový festival


poznámka

Meeting Brno je festival nabízející platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.
Významnou součástí festivalu je Pouť smíření.
Mottem šestého ročníku festivalu bylo „Pravda vítězí?”. Přinesl téma proměnlivosti narativů, rozdílných úhlů pohledu na dějinné události či osobnosti v různých generacích a společenských skupinách, jakož i ohýbání skutečnosti ve prospěch ideologií. Tendenční či jednostranný popis událostí může vést k nežádoucím jevům ve společnosti. Evropské dějiny byly opakovaně tragicky poznamenány tím, že byly úmyslně zamlčovány některé historické souvislosti nebo byla úmyslně zkreslována fakta, což vedlo k rozdělení společnosti a zvyšování vlivu populistických a extremistických názorových proudů.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnosti a společnosti SAKO, a. s.


události

22. 6. 2023
Festival Meeting Brno 2023 22. 7. 2022
Meeting Brno 2022 28. 7. 2021
Odhalení dočasné umělecké intervence do pomníku M. Kudeříkové
jedna z akcí
20. 7. 2020
Meeting Brno 2020 29. 5. 2019
Meeting Brno 2019
další události (3)...


osoby

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje - převzal záštitu nad festivalem Markéta Vaňková
primátorka města Brna - převzala záštitu nad festivalem


objekty

M. Kudeříková
jiná realizace: třída Kpt. Jaroše 17/02hub


Aktualizováno: 30. 08. 2021