Internetová encyklopedie dějin Brna

Dohoda o navázání partnerských vztahů mezi městy Brnem a Odensem (Dánsko)

Dohoda o navázání partnerských vztahů mezi městy Brnem a Odensem (Dánsko)


 • 4. 12. 1991 


 • charakteristika

  Uzavřena rámcová dohoda o navázání partnerských vztahů mezi Brnem a Odensem (Dánsko).
  Zástupci měst tímto aktem navázali spolupráci v oblastech: podpora vztahů na úseku podnikání, obchodu a ekonomického rozvoje, ochrana životního prostředí, řízení města a městské infrastruktury, kultura, školství, věda a výzkum, zdravotnictví a sociální péče a sport a turistika.


 • účastníci

  Verner Dalskov, starosta města Odense,
  Milan Šimonovský, náměstek primátora města Brna

 • zajímavosti

  Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může smlouvu zrušit rozhodnutím kompetentního orgánu.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018