Dohoda o navázání partnerských vztahů mezi městy Brnem a Odensem (Dánsko)

4. 12. 1991


charakteristika

Uzavřena rámcová dohoda o navázání partnerských vztahů mezi Brnem a Odensem (Dánsko).
Zástupci měst tímto aktem navázali spolupráci v oblastech: podpora vztahů na úseku podnikání, obchodu a ekonomického rozvoje, ochrana životního prostředí, řízení města a městské infrastruktury, kultura, školství, věda a výzkum, zdravotnictví a sociální péče a sport a turistika.


účastníci

Verner Dalskov, starosta města Odense,
Milan Šimonovský, náměstek primátora města Brna


zajímavosti

Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může smlouvu zrušit rozhodnutím kompetentního orgánu.Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018