Zasedání stanného soudu v Brně (pátek 31. října 1941)

31. 10. 1941


ulice

číslo orientační

70charakteristika

V budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která za nacistické okupace sloužila jako sídlo gestapa, se uskutečnilo zasedání stanného soudu v Brně v rámci prvního stanného práva.
Soud vynesl rozsudky, kterými byli lidé odsouzeni „pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k předání gestapu a zabavení veškerého majetku“.
Nebyl sice vynesen žádný trest smrti, ale mnozí odsouzení našli smrt zanedlouho v koncentračním táboře.


poznámka

Jména osobností, které byly v tento den souzeny, jsme rekonstruovali z Katalogu fondu Gestapo Brno, který pečlivě zpravoval pracovník Moravského zemského archivu Brno Hubert Valášek.


osoby

Julius Kučný
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Josef Kuma
stanným soudem odsouzen k předání gestapu František Lakosil
stanným soudem odsouzen k předání gestapuměstská část

Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2021