Otevření nové části hřbitova v Brně-Soběšicích

2. 11. 2021


ulice

katastr

Soběšicecharakteristika

Rozšíření hřbitova trvalo necelé tři roky. Kromě nového hřbitova bylo postaveno parkoviště a vzniklo zázemí pro hrobníky. Samotné stavební práce začaly v květnu a skončily koncem října 2021, celková částka činí 10,6 milionů korun.
Na novém hřbitově vzniklo 158 kopaných hrobů, 735 urnových hrobů a 153 kolumbárních oken v novém kolumbáriu, celková plocha hřbitova se zvětšila o šest tisíc metrů čtverečních.


účastníci

Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna,
Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna


poznámka

Přípravné práce, vyčištění celého území od keřů a náletových dřevin, odstranění starých pařezů a ošetření půdy, provedli zaměstnanci Správy hřbitovů města Brna.
Nová část hřbitova bude mít jiný režim údržby: tráva se bude sekat méně často, do okolních trávníků bude zaseto luční kvítí. Pro lepší zadržení srážkové vody byly vybudovány dva valy, osázené keři.


prameny, literatura

stavby

Menš


Aktualizováno: 12. 11. 2021