Odhalení pamětní desky prof. PhDr. Arne Nováka

15. 11. 2021


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

na nároží budovy


charakteristika

Slavnostní odhalení pamětní desky Arne Nováka (1880–1939) se konalo u příležitosti oslav sta let od zahájení výuky a symbolicky sedmdesát pět let poté, co byla po tomto významném profesorovi české literatury a rektorovi Masarykovy univerzity v době nacistické okupace Československa pojmenována ulice, na níž má filozofická fakulta své hlavní sídlo.


účastníci

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity,
Milan Pol, děkan filozofické fakulty,
Josef Šaur, proděkan filozofické fakulty,
další hosté a široká veřejnost


zajímavosti

„Staňte se skutečnými osobnostmi, občany s pravým sociálním cítěním, vzdělanci s živým smyslem pro krásu, intelektuály se schopností a odvahou kritického soudu, jenž se nedá usměrnit, nedá znásilnit.“
Slova Arne Nováka z rektorského projevu na začátku roku 1939 se naplnila v posledních týdnech jeho života. Onemocněl na začátku září 1939, ale statečně i z nemocnice se snažil písemnými intervencemi u protektorátního prezidenta pomoci pedagogům univerzity zatčeným 1. 9. 1939, v den vypuknutí druhé světové války v rámci akce Albrecht I. Osud k němu byl milosrdný, o uzavření českých vysokých škol se již nedověděl....


poznámka

Na začátku Týdne humanitních věd, kterým vyvrcholily letošní oslavy výročí sta let od zahájení výuky na Filozofické fakultě MU, byla na nároží ulic Arne Nováka a Grohovy odhalena pamětní deska Arne Nováka, která symetricky a také symbolicky doplnila desku z konce září věnovanou profesoru Vladimíru Grohovi.
Obě pamětní desky tak budou upomínat na významné osobnosti generace zakladatelů fakulty. Filozofická fakulta tak zareagovala na iniciativu Marie Jílkové, radní městské části Brno-střed, která přišla s myšlenkou připomenout pamětní deskou na ulici Arne Nováka osobnost, po níž tato ulice nese jméno.
Pietní akt zahájilo hudební vystoupení „Na hłas“, složeného z absolventů FF MU.
Přítomné hosty přivítali děkan Milan Pol a rektor Martin Bareš, který také připomněl slova Arna Nováka z rektorského projevu v těžké době univerzity i celého národa. Detailněji osobnost významného profesora české literatury a velké morální autority v čele univerzity představil proděkan Josef Šaur: „Není divu, že jako mimořádnou morální autoritu se volitelé rozhodli ponechat Arna Nováka ve funkci rektora pro další období a tím porušit zavedená pravidla o posloupnosti funkce. Ovšem na začátku září 1939 Arne Novák onemocněl zápalem plic a na univerzitu už nenastoupil. Zemřel v nemocnici 26. listopadu, aniž by se dozvěděl o uzavření českých vysokých škol.“
Po skončení vzpomínkové části desku slavnostně odhalili děkan Milan Pol a rektor Martin Bareš a položili k ní květiny. Shromáždění zakončil opět pěvecký sbor „Na hłas“.


obrazy


události

15. 11. 2021
Oslavy 100 let od zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


osoby

Vladimír Groh
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity Arne Novák
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


objekty

A. Novák
pamětní deska: Arne Nováka 1/05
objekt připomíná osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
pamětní deska V. Groha
pamětní deska: Grohova 7/01
objekt připomíná osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


městská část

Menš


Aktualizováno: 14. 11. 2022