Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

11 / 1921


ulice

Falkensteinergasse
(dnes Gorkého)


číslo orientační

14


katastr

Brno-město


charakteristika

Po prvotních peripetiích byla výuka zahájena na podzim roku 1921, dva roky po založení univerzity. Fakulta sídlila v budově bývalého sirotčince v tehdejší Falkensteinerově ulici.
Do prvního ročníku v semestru 1921/1922 nastoupilo 128 posluchačů. Mohli si vybírat z oborů v tradičních disciplínách – historie, filozofie a klasická filologie, filologie slovanská, germánská a románská. Studenti se ale zapisovali také ke studiu oborů, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly nové směry výzkumu – sociologie, psychologie, dějin umění, hudební vědy nebo pedagogiky.


účastníci

vyučující profesoři,
128 posluchačů


zajímavosti

O objekt bývalého sirotčince usilovalo také ředitelství státních drah, které sdílelo její část s fakultou. Spor vyústil v takzvanou „hruškovou aféru“. V areálu budovy byl hruškový sad, na jehož úrodu měli nárok zaměstnanci drah. Ti se ve jménu nároku na ovocnou úrodu postavili proti stavbě fakulty a vyhrožovali žalobou. Zemská správa se jejich kroku zalekla a s kácením hrušní, a tedy i výstavbou, se muselo kvůli sklizni několik měsíců počkat.


poznámka

V profesorském sboru prvního ročníku figurovala řada velkých osobností českých humanitních věd: Arne Novák (česká literatura), Stanislav Souček (česká řeč a literatura), František Chudoba (anglická literatura), Antonín Beer a Jan Krejčí (germanistika), Prokop Miroslav Haškovec a Karel Titz (romanistika), František Novotný (klasická filologie), Václav Vondrák (slovanská filologie), Otakar Zich (estetika), Rudolf Urbánek (české dějiny), Julius Glücklich a Bohumil Navrátil (všeobecné dějiny).události

15. 11. 2021
Oslavy 100 let od zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


osoby

Antonín Beer
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity Julius Glücklich
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity Prokop Miroslav Haškovec
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity František Chudoba
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity Jan Krejčí
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
další osoby (7)...


městská část

LucKub


Aktualizováno: 21. 01. 2022