Internetová encyklopedie dějin Brna

Dohoda o spolupráci mezi Brnem a Stuttgartem

Dohoda o spolupráci mezi Brnem a Stuttgartem


 • 4. 12. 1989 


 • charakteristika

  Podepsána rámcová dohoda o spolupráci mezi Brnem a hlavním zemským městem Bádenska-Wirtemberska Stuttgartem v oblastech: plánování měst, plánování dopravy, ochrana životního prostředí, technologie životního prostředí, školství, osvěta, architektura, památková péče, kultura, sport a hospodářské plánování.


 • účastníci

  p. Rommel, starosta města Stuttgartu,
  Josef Pernica, primátor města Brna

 • zajímavosti

  Dohoda je uvozena následujícími slovy: "Vzpomínaje na doby spolupráce, ale také těžkých, politováníhodných konfliktů až do nedávné minulosti, v přesvědčení, že oběma stranám jde o to, navázat na vše kladné, co nás v minulosti spojovalo a poučit se z tragických událostí a nedopustit jejich opakování, rozhodli se představitelé obou měst uzavřít dohodu......."

 • poznámka

  Tato rámcová dohoda platí pět let. Platnost dohody se prodlužuje pokaždé o dalších pět let, jestliže ji žádná z obou stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.


 • prameny, literatura


 • události

  26. 1. 2009
  Odhalení sochy O. F. Hajeka


 • osoby

  Josef Pernica
  primátor města Brna


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018