Dohoda o spolupráci mezi Brnem a Stuttgartem

4. 12. 1989


charakteristika

Podepsána rámcová dohoda o spolupráci mezi Brnem a hlavním zemským městem Bádenska-Wirtemberska Stuttgartem v oblastech: plánování měst, plánování dopravy, ochrana životního prostředí, technologie životního prostředí, školství, osvěta, architektura, památková péče, kultura, sport a hospodářské plánování.


účastníci

p. Rommel, starosta města Stuttgartu,
Josef Pernica, primátor města Brna


zajímavosti

Dohoda je uvozena následujícími slovy: "Vzpomínaje na doby spolupráce, ale také těžkých, politováníhodných konfliktů až do nedávné minulosti, v přesvědčení, že oběma stranám jde o to, navázat na vše kladné, co nás v minulosti spojovalo a poučit se z tragických událostí a nedopustit jejich opakování, rozhodli se představitelé obou měst uzavřít dohodu......."


poznámka

Tato rámcová dohoda platí pět let. Platnost dohody se prodlužuje pokaždé o dalších pět let, jestliže ji žádná z obou stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.události

26. 1. 2009
Odhalení sochy O. F. Hajeka


osoby

Josef Pernica
primátor města Brna


Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2018