Výstava Poklady špilberské zbrojnice

17. 3. 2022 (17.3.–31.12.2022)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava ze sbírek středověkých zbraní a zbrojí


poznámka

Výstava se dělí do tří částí z hlediska prostor a témat. Gotický sál nabízí předměty ze středověku, renesance, třicetileté války s výzbrojí mušketýra nebo také starověké zbraně z archeologických nálezů. Další část této výstavy se zaměřuje na historii, současnost, a především výzbroj Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru založeného v roce 1798. Zde se nachází dochované osobní zbraně a artefakty členů sboru, voskové figuríny v historických uniformách sboru a spolkové terče. Závěrečná část výstavy představuje ty nejzajímavější, nejhezčí a nejoriginálnější zbraně ze sbírky muzea a výstava neopomíná ani jedinečné práce brněnských puškařů.

Návštěvníci budou mít možnost zúčastnit se i doprovodných programů s ukázkou zbraní a jejich použití.stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 01. 04. 2022