Výstava Poklady špilberské zbrojnice

17. 3. 2022 (17. 3.–31. 12. 2023)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava ze sbírek středověkých zbraní a zbrojí


poznámka

Výstava se dělí do tří částí z hlediska prostor a témat. Gotický sál nabízí předměty ze středověku, renesance, třicetileté války s výzbrojí mušketýra nebo také starověké zbraně z archeologických nálezů. Další část této výstavy se zaměřuje na historii a současnost. K vidění je zde zbroj Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru založeného v roce 1798. Dále se zde nachází dochované osobní zbraně a artefakty členů sboru, voskové figuríny v historických uniformách sboru a spolkové terče. Závěrečná část výstavy představuje nejzajímavější a nejoriginálnější zbraně ze sbírek muzea. Výstava neopomíná ani jedinečné práce brněnských puškařů.

V rámci výstavy bylo uspořádáno i mnoho doprovodných programů s ukázkou zbraní a jejich použití.
stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 15. 05. 2023