Výstava Rakouská Morava

24. 2. 2022 (24.2.-31.12.2022)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Pevnost a hrad Špilberk


charakteristika

nová stálá expozice starého umění ze sbírek MuMB


poznámka

Nová stálá expozice starého umění představí nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek MuMB do konce 19. století. Navodí představu, s jakými výtvarnými díly se Brňané ve své době setkávali, a jak se umění v Brně v období Habsburské monarchie vyvíjelo.
Nejvýznamnější doklad brněnského malířství v období před třicetiletou válkou představuje soubor měšťanských obrazových epitafů. Barokní sochařství reprezentují sochy největšího brněnského sochaře 18. století Andrease (Ondřeje) Schweigla. Všechny epitafy a sochy původně zdobily kostel sv. Jakuba, odkud byly odstraněny při jeho regotizaci v sedmdesátých letech 19. století.
Většinu obrazů v části věnované 19. století neměli návštěvníci dosud možnost vidět, protože byly skryté v depozitářích. Expozice přináší díla slavných vídeňských malířů, s nimiž se setkávali i tehdejší návštěvníci brněnských výstav (Tina Blau-Lang, Theodor Hörmann…), předních moravských malířů, kteří se prosadili i za hranicemi své země (Eugen Jettel, Eduard Kasparides, Hugo Charlemont) i umělců, kteří svůj život i uměleckou kariéru spojili s Brnem a jeho okolím (Emil Pirchan st., August Potuczek, Carl Maria Thuma…).


osoby

Hugo Charlemont
jeho obrazy jsou součástí výstavy Emil Pirchan st.
jeho obrazy jsou součástí výstavy August Potuczek
jeho obrazy jsou součástí výstavy Andreas (Ondřej) Schweigl
jeho sochy jsou součástí výstavy Carl Maria Thuma
jeho obrazy jsou součástí výstavy


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

hub


Aktualizováno: 19. 04. 2022