Zádušní mše za Barona Trencka

4. 10. 2022katastr

Brno-město


místo

v kostele na Kapucínském náměstí


charakteristika

Slavnostní mše celebrovaná v den svátku zakladatele řádu sv. Františka z Assisi připomněla dvě významné události týkající se barona France von Trencka - 273. výročí úmrtí a 150. výročí přeuložení jeho ostatků do prosklené rakve.


účastníci

kvardián bratr Dismas,
bratři kapucíni a hosté z řad odborné i laické veřejnosti


poznámka

Slavnost byla obzvláštněna tím, že byl při liturgii použit tzv. „Trenckův kalich". Jedná se o rokokový mešní kalich z pozlaceného stříbra, který nechal Baron Trenck vyrobit z vděčnosti jako dar za své uzdravení. Pohár daroval městu Kolín. Právě tam během podzimu 1744 utrpěl velmi vážné zranění a jen zázrakem nepřišel o život. Kalich bude k vidění v prostorách Kapucínské hrobky do konce roku 2022. Je to poprvé, co je vystavován společně s baronovými ostatky. Trvale je v majetku farnosti sv. Bartoloměje v Kolíně a je umístěn v chrámové klenotnici kostela.

Slavnostní mši, která začala v 17 hodin, celebrovat provinciál řádu, bratr Dismas Tomašík. Po mši se konalo pohoštění v prostorách refektáře kapucínského kláštera pro zvané hosty i věřící veřejnost.události

5. 10. 1872
Slavnostní uložení ostatků barona Trencka do rakve


osoby

Franz von Trenck
jemu byla zádušní mše věnována


stavby

Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
Kapucínské náměstí
zde se mše konala


městská část

PeDro


Aktualizováno: 02. 11. 2022