Výstava Dekáda metropolitní spolupráce

5. 4. 2023 (5. 4.–12. 5. 2023)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Urban centrum Brno


charakteristika

Výstava shrnula výročí činnosti Brněnské metropolitní oblasti.
Připravilo brněnské Urban centrum ve spolupráci s Oddělením ITI Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB.


poznámka

Brněnská metropolitní oblast je tu s námi už 10 let, po celou tuto dobu se snaží společnými silami systematicky koordinovat rozvoj Brna a okolních obcí. Nová výstava zobrazovala, čeho se na poli metropolitní spolupráce dosáhlo a kam se pokročilo, které významné projekty se podařilo v metropolitní oblasti zkoordinovat a zrealizovat.


městská část


hub


Aktualizováno: 21. 06. 2023