Výstava Eliška Rejčka: Dar středověku

1. 6. 2023 (1. 6.–20. 8. 2023)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

Výstava sedmi gotických rukopisů, vystavených u příležitosti 700. výročí založení kláštera cisterciaček na Starém Brně, které starobrněnskému klášteru darovala královna Eliška Rejčka. Rukopisy jsou instalovány v prostorách barokní kaple hradu.


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Marcus Schrober, člen vídeňského zemského parlamentu,
Zbyněk Šolc, ředitel MuMB,
Petr Vachůt, kurátor výstavy,
pozvaní hosté


zajímavosti

Slavnostní vernisáž výstavy se konala dne 31. 5. 2023 ve 13 hod na jižní terase hradu. Součástí programu bylo vystoupení herců MDB, kteří divákům představili úryvky z inscenace Eliška Rejčka. Slovem provázel Zdeněk Truhlář, moderátor Českého rozhlasu Brno.


poznámka

Rukopisy nechala na své náklady pořídit královna Eliška Rejčka, aby je poté darovala starobrněnskému klášteru. Po zrušení kláštera Josefem II. se šest rukopisů dostalo do sbírek Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do Rajhradského kláštera a jeden do Františkova muzea v Brně.
Na výstavu se podařilo shromáždit sedm z původního počtu devíti exemplářů. Čtyři byly zapůjčeny z Rakouské národní knihovny, dva z Benediktinského opatství Rajhrad a jeden z Moravského zemského archivu.

Pro účely výstavy byl zrestaurován model baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Dřevěný artefakt snad býval součástí sochy představující Elišku Rejčku. Klečící královna měla model kostela na rukou, avšak figura se nedochovala. Součástí výstavy jsou také archeologické nálezy z cisterciáckého kláštera v Owińskách, kde Eliška Rejčka trávila dětství a barokní kopie Palladia města Brna, tedy obrazu černé madony, která se stala symbolem baziliky Panny Marie po příchodů řádu bosých augustiniánů na Staré Brno.


obrazy

události

4. 9. 2023
Výstava Eliška Rejčka: Dar středověku v KJM 15. 5. 1323
Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně


osoby

Eliška Rejčka
jí a rukopisům, které nechala vytvořit, výstava věnována Markéta Vaňková
převzala záštitu nad akcí


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157 Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


PeDro, hub


Aktualizováno: 04. 09. 2023