Zamítnutí koupě domu

23. 3. 1635


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna oznamují Václavu Kfellerovi z Longrünu, že královská města nejsou povinna povolovat koupi domu žádnému z vyšších pánů stavů markrabství moravského. To se netýká těch, kteří jsou usedlí v této zemi a mají zde zakoupené statky.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Václav Kfeller z Longrünu


zajímavosti

Václav Kfeller z Longrünu požádal ještě jednou o zakoupení domu v Brně. Odpověď představitelů města byla stejná. Mimo jiné zdůraznili, že jejich dobrá vůle by mohla být v budoucnu zneužita, "protože by se mohli přihlásit i další se svými požadavky, kteří rovněž nemají zemské statky" (dopis ze dne 30. 3. 1635).Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018