Výstava 140 let Ústředního hřbitova města Brna

29. 6. 2023 (29. 6. – 30. 9. 2023)


ulice

číslo orientační

96


katastr

Štýřice


charakteristika

Panelová výstava uspořádaná u příležitosti 140. výročí založení Ústředního hřbitova, umístěná v exteriéru vstupních prostor Ústředního hřbitova.


účastníci

Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna,
Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí MMB,
Jaroslav Suchý, náměstek primátorky města Brna.
Petr Vachůt, náměstek ředitele pro odbornou činnost MuMB


zajímavosti

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 29. 6. v 18.00 hodin před budovou Obřadní síně Ústředního hřbitova. V rámci slavnostního zahájení se konala komentovaná procházka k Čestnému kruhu.


poznámka

Výstava byla koncipována tak, aby seznámila veřejnost s historií založení Ústředního hřbitova a funerálních staveb, které se na Ústředním hřbitově města Brna nacházejí. Texty byly rozmístěny na deset panelů. Témata prvních dvou panelů (I + II) se týkala historie hřbitovů na území města Brna a vzniku samotného Ústředního hřbitova. Navazovaly panely III a IV, týkající se podoby Ústředního hřbitova, počínaje původním plánem A. Prastorfera po jeho dnešní podobu. S tím souvisely i témata panelů V a VI, které nesou informace o rozšiřování hřbitova před rokem 1945 a po roce 1945. Panel VII byl věnován čestným pohřebištím na území Ústředního hřbitova, včetně pohřebišť vojenských. Zbývající panely VIII, IX a X představily návštěvníkům funerální architekturu hřbitova, konkrétně krematorium a obřadní síň.

Autoři výstavy:
Michal Doležel, Petra Drobílková, Petr Vachůt.


obrazy

události

4. 9. 2023
Otevření Obřadní síně Ústředního hřbitova po rekonstrukci 3. 11. 1883
Otevření Ústředního hřbitova města Brna
u příležitosti 140. výročí otevření hřbitova byla výstava uspořádánastavby

městská část

PeDro


Aktualizováno: 15. 08. 2023