Obnovení Brněnského městského střeleckého sboru

13. 6. 1993


místo

Brno


charakteristika

Původní Brněnský ozbrojený měšťanský a střelecký sbor (Brünner bewaffnete Bürger- und Schützen-Corps) založený na základě dekretu Císaře Františka II. patřil až do 1. světové války k nejvýznamnějším městským korporacím a protagonistům brněnských městských slavností. Mimoto plnil i významnou bezpečnostní úlohu ve městě. Nově obnovený sbor již neplní funkci bezpečnostní, spolek zůstává dobrovolnou zájmovou organizací udržující historické tradice s reprezentativním zaměřením.


účastníci

Velitelé sboru: Vlastimil Schildberger ml. (1993–2020), Radim Dufek (od roku 2020); praporečník: Jiří Hofmann; další členové sboru


zajímavosti

Replika praporu byla vysvěcena dne 13. června 1993 u příležitosti 750. výročí udělení městských práv Brnu v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.


poznámka

Činnost sboru započala ještě před rokem 1993, a to vznikem Klubu důstojníků a praporčíků v záloze (tzv. KVH Brno), jehož ustavující schůze se konala 13. 2. 1978 pod hlavičkou 605. základní organizace Svazarmu Zbrojovka Brno. Tehdejším předsedou se stal Jan Špatný.


události

6. 11. 2021
Slavnostní odhalení pamětní desky členům městského střeleckého sboru
BMSS inicioval vznik pamětní desky
12. 11. 2016
Slavnostní odhalení hrobu vojenského historika Vlastimila Schildbergera staršího
BMSS byl jedním z organizátorů slavnosti
30. 5. 1898
Střelecká slavnost c. k. privilegovaného ozbrojeného občanského a střeleckého sboru v Brně u příležitosti 50. výročí nástupu na trůn Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. 28. 5. 1898
Oslavy 100. výročí založení Brněnského měšťanského střeleckého sboru 22. 2. 1798
Založení brněnského měšťanského ozbrojeného sboru


osoby

Vlastimil Schildberger ml.
první velitel Brněnského městského střeleckého sboru (1993–2020)


stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157


PeDro


Aktualizováno: 08. 08. 2023