Instalace nerezového pítka na ulici Volejníkova

3. 8. 2023


ulice

katastr

Černá Pole


místo

u vstupu do parku Schreberovy zahrádky z ulice Volejníkova


charakteristika

instalace jednoho z nerezových pítek navržených na základě projektu "Napij se! – pítka v Brně" schváleného v participativním rozpočtu Dáme na Vás


účastníci

Terezie Liprtová, navrhovatelka projektu,
Statutární město Brno, investor,
firma INGVIS, s.r.o., instalace.


poznámka

Projekt na umístění pítek na území Statutárního města Brna přihlásila do participativního rozpočtu "Dáme na vás" v roce 2019 Terezie Liprtová. Tento návrh získal 1759 hlasů. Celkové náklady na instalaci prvních čtyř pítek činily 1,5 milionu korun, včetně DPH. Montáž pítek po předcházející stavební připravenosti probíhala v období 18. 4. až 6. 6. 2023. K zprovoznění pítek došlo 3. srpna 2023. Oficiální akce předání pítek veřejnosti se nekonala.události

3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na Halasově náměstí 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Hlaváčkova 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Veslařská


objekty

Pítko - Volejníkova
fontána: Volejníkova 2/02


městská část


PeDro


Aktualizováno: 13. 10. 2023