Internetová encyklopedie dějin Brna

Ověření privilegia o solné komoře, solného mýta ad.

Ověření privilegia o solné komoře, solného mýta ad.


 • 15. 4. 1637 


 • místo

  Zábrdovice


 • charakteristika

  Benedikt Waltenberger, opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích oznamuje, že purkmistr a rada města Brna jej požádali o ověření pergamenové listiny v německé řeči, kterou jim vydal rakouský vévoda Albrecht Habsburský a v které jim udělil svobodu v solné komoře, solném mýtě a také taverní svobodu na všelijaké pití.


 • účastníci

  Benedikt Waltenberger, opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Transsumpt listiny (ze 7. srpna 1437) byl opatem ověřen slovo od slova. Za ní je uveden stručný obsah česky a na závěr potvrzovací formule zábrdovického opata.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Benedikt Waltenberger
  opat zábrdovického kláštera


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 04. 2019