Založení pohřebního ústavu Charitas

1. 4. 1909


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


charakteristika

Dne 1. dubna 1909 zahájil svou činnost pohřební ústav Charitas v Brně. Koncese mu byla udělena c. k. ministerstvem obchodu.
Zakladatelem ústavu byl František Krupař.


zajímavosti

Pohřební služba Charitas zabezpečovala např. pohřeb Jana Volejníka. Jak uvádí dobový tisk, rakev se zesnulým vezl z nemocnice do kostela sv. Tomáše slavnostní zlatý pohřební vůz.


poznámka

Úřadovna ústavu sídlila na Wiesnerově ulici č. 4, sklad rakví a pohřebních potřeb byl v Minoritské ulici v kláštere Minoritů.
osoby

Jan Volejník
pohřební služba Charitas zabezpečovala jeho pohřeb


stavby

Kostel sv. Janů a klášter minoritů
Minoritská
sídlo skladu


městská část

LucKub


Aktualizováno: 27. 10. 2023