Výstava Druhá tvář Brna

5. 10. 2023 (5. 10. 2023–29. 2. 2024)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava představující brněnské německé malíře druhé poloviny 20.století


poznámka

Bruno Beran, Gustav Böhm, August Potuczek, Friedrich Hans Wacha byli nejvýznamnějšími německými malíři narozenými v osmdesátých letech 19. století v Brně, nebo v něm od dětství vyrůstali. Všichni čtyři strávili dětství v okolí Křenové ulice, oblasti, kde se v Brně nejvýrazněji prolínaly tři etnické proudy historického Brna, německý, slovanský a židovský.
Představovali před první světovou válkou nadějné mladé malíře, studovali ve Vídni a snažili se umělecky prosadit v tomto městě. První světová válka svět Rakouska-Uherska zrušila a přirozené vazby na Vídeň se jim uzavřely. Pro svůj německý původ i konzervativní výtvarný styl se ocitli na vedlejší koleji i v ČSR, které preferovalo českou modernu. Druhá světová válka znamenala pro brněnské německé umělce ztrátu domova. Ti, kteří byli židovského původu (Beran, Böhm), museli utéct před válkou, ti, kteří byli árijského původu zase po válce (Wacha). Ve stáří se tak ocitli v cizině a to v menších městech, které jim nedávaly možnosti uměleckého rozvoje.
Výstava věnuje tvorbě každého z umělců jednu ze čtyř výstavních místností. Na výstavě bude možné vůbec poprvé vidět 12 velkoformátových obrazů Bruno Berana, které ležely dlouhá desetiletí zapomenuty v depozitáři MmB a teprve před nedávnem byly restaurovány.
Dále je možné shlédnout přípravné skici nejvýznamnějších děl Friedricha Hanse Wachy, oltářních obrazů v Kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně.
August Potuczek je kromě obrazů zastoupen svou grafickou tvorbou, kterou si v dobách první republiky získal určitou evropskou proslulost, když jeho grafické listy do sbírek koupilo londýnské British Museum a vídeňská Albertina.
Mimořádně jemný rukopis výtvarných prací Gustava Böhma poskytuje působivé pohledy do brněnských a pařížských zákoutí.


osoby

Bruno Beran
je mu věnována výstava Gustav Böhm
je mu věnována výstava August Potuczek
je mu věnována výstava Friedrich Hans Wacha
je mu věnována výstava


stavby

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Křenová 21
nachází se zde oltářní obraz F. H. Wachy
Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
místo konání výstavy


městská část


hub


Aktualizováno: 01. 11. 2023