Odhalení pamětní desky Tomáše Eduarda Šilingera

13. 11. 2023


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

budova Magistrátu města Brna, ze strany ulice Pekařská


charakteristika

pamětní deska byla slavnostně odhalena u příležitosti 110. výročí úmrtí brněnského kněze, politika a novináře P. Tomáše Eduarda Šilingera v pondělí 13. listopadu v 10.00 hodin na budově Magistrátu města Brna


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Filip Chvátal, radní města Brna,
Hana Svobodová, sochařka a spoluautorka pamětní desky,
Tomáš Vrba, designér a spoluautor pamětní desky,
Božetěch Kostelka, zasloužilý člen Orla,
P. Wit Marciniec, převor komunity opatství augustiniánů,
Orelská župa Šilingrova a veřejnost


poznámka

V rámci slavnosti promluvila nejprve primátorka města Brna Markéta Vaňková, posléze radní města Brna Filip Chvátal a nakonec několik slov pronesl jeden z autorů díla, designér Tomáš Vrba. Po odhalení pamětní desky předal zasloužilý člen Orla, bratr Božetěch Kostelka převoru komunity opatství augustiniánů P. Marciniecovi osobní korespondenci T. E. Šilingera z let 1910–1913, jednalo se o 20 pohlednic adresovaných Šilingerovi.

Pamětní deska vznikla za spolupráce autorů sochařky Hany Svobodové a designéra Tomáše Vrby ze studia MONOLIT. Iniciátorem vzniku pamětní desky byl zasloužilý člen Orla, bratr Božetěch Kostelka. Náklady na vytvoření pamětní desky vyšly město Brno na 200 000 korun.


obrazy

osoby

Tomáš Eduard Šilinger
jemu deska odhalena Markéta Vaňková
primátorka města Brna


objekty

Tomáš Eduard Šilinger
pamětní deska: Husova 5/01


městská část


PeDro


Aktualizováno: 13. 11. 2023