Otevření budovy Uměleckoprůmyslového muzea

17. 2. 1883


ulice

číslo orientační

14


katastr

Brno-město


nej...

svět
patří mezi 10 nejstarších institucí tohoto typu na světě


charakteristika

Slavnostní otevření nové neorenesanční budovy pro účely Moravského uměleckoprůmyslového muzea se konalo dne 17. února 1883. Budova byla postavená podle projektu architekta a tehdejšího ředitele muzea Johanna G. von Schöna (1838–1914), který se inspiroval vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera. Stavba byla realizována v letech 1880–1883 pod vedením brněnského stavitele Josefa Schuberta. Pojata byla jako reprezentativní zázemí pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost.


poznámka

Moravské průmyslové muzeum bylo založeno a slavnostně otevřeno dne 2. prosince 1873 u příležitosti 25. výročí vlády císaře Františka Josefa I. v prostorách Moravského průmyslového spolku na Lažanského náměstí 2.
Kvůli nedostačujícímu zázemí rozrůstajících se sbírek muzea byla v letech 1880–1883 vystavěna nová neorenesanční budova. Mezi hlavní mecenáše vznikající stavby i exponátů muzea patřili především brněnští textilní průmyslníci. Přičemž největšími částkami, představujícími zhruba dvě třetiny rozpočtu, stavbu budovy a posléze i její chod dotoval Theodor Offermann. Uměleckoprůmyslové muzeum se brzy stalo moderní institucí s širokým záběrem činností. Stálé expozice doplňovaly pravidelné putovní tematické výstavy. Samostatně vycházel časopis Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseum in Brünn. Vzdělávací úlohu plnila od počátku systematicky budovaná veřejná knihovna i ateliéry pro kopírování a napodobování.


obrazy


události

2. 12. 1873
Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea


osoby

Julius Leisching
jeden z prvních ředitelů muzea Theodor Gustav Anton Offermann
jeden z hlavních podporovatelů muzea August Prokop
jeden z prvních ředitelů muzea Johann Georg von Schön
autor projektu budovy a jeden z prvních ředitelů muzea


stavby

městská část

PeDro


Aktualizováno: 14. 11. 2023