Internetová encyklopedie dějin Brna

Uskladnění vína ve městě před válečným nebezpečím

Uskladnění vína ve městě před válečným nebezpečím


 • 31. 10. 1620 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Lukáš Zetl, spolusoused z Moravan, oznamuje veřejně, že purkmistr a rada města Brna na jeho pilné a ponížené prosby nechali a dovolili podle svého dobrovolného náhledu v tento nebezpečný čas a k zabránění případné škody, kterou mohl Zetl utrpět, aby si uschoval do domu Bernarda Hartena tři sudy a šest věder vína.
  Za tuto přízeň představitelům města děkuje, rovněž slibuje a dává slovo tímto reversem, že své víno vyveze jednu míli od města a že je nebude prodávat lidem z města a předměstí, aby tak neporušoval privilegia města Brna a jeho svobody. Pokud by tak snad učinil, má mu jeho víno propadnout pro obecní potřeby.


 • účastníci

  Lukáš Zetl, spolusoused z Moravan,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018