Internetová encyklopedie dějin Brna

Městské dluhy

Městské dluhy


 • 24. 6. 1620 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna oznamují, že si vypůjčili na hotových penězích částku 1000 tolarů od zemřelého Filipa Pössingera, bývalého brněnského měšťana a tuto částku dluží jeho sirotkům a dědicům.
  Představitelé města slibují za sebe i své zástupce, že zmíněnou sumu vyúčtují do jednoho roku i s obvyklým 6% úrokem v dobré zemské minci jmenovaným sirotkům a dědicům, nebo držitelům tohoto zavazujícího listu. Sumu spravedlivě vyplatí a zapraví se všemi náklady, a to bez jakéhokoli prodlení či ohrožení.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018