Městské dluhy

24. 6. 1620


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna oznamují, že si vypůjčili na hotových penězích částku 1000 tolarů od zemřelého Filipa Pössingera, bývalého brněnského měšťana a tuto částku dluží jeho sirotkům a dědicům.
Představitelé města slibují za sebe i své zástupce, že zmíněnou sumu vyúčtují do jednoho roku i s obvyklým 6% úrokem v dobré zemské minci jmenovaným sirotkům a dědicům, nebo držitelům tohoto zavazujícího listu. Sumu spravedlivě vyplatí a zapraví se všemi náklady, a to bez jakéhokoli prodlení či ohrožení.


účastníci

purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018