Internetová encyklopedie dějin Brna

Přijetí města Brna do spolubratrství řádu sv. Františka

Přijetí města Brna do spolubratrství řádu sv. Františka


 • 4. 10. 1682 


 • místo

  Řím


 • charakteristika

  Bernard Sannig, generální vikář řádu sv. Františka, oznamuje představitelům města Brna, že byl povolán k úřadu generálního vikáře řádu.
  Vzpomíná na svou vlast a počínání města Brna, které každodenními mnohými charitativními podporami a almužnami přispívalo tamějšímu františkánskému konventu. Protože by se chtěl za tyto skutky dobročinnosti s městem nějak vyrovnat a také se mu odvděčit, oznamuje, že je přijal do spolubratrství a toto přijetí vtělil do řádového privilegia. Zároveň doporučuje brněnský konvent řádu sv. Františka k téže milosti a ochraně jako doposud.


 • účastníci

  Bernard Sannig, generální vikář františkánského řádu,
  město Brno,
  brněnský františkánský klášter


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018