Zprávy o pohybech nepřátelského vojska

30. 5. 1639


místo

Kyjov


charakteristika

Purkmistr a rada města Kyjova oznamují purkmistrovi a radě města Brna, že obdrželi jejich dopis, s jehož obsahem se seznámili a děkují za něj. Vyjadřují brněnským podporu a slibují, že je budou informovat ne pěšky, ale koňmo o nebezpečí, které by (nedej Bože!) hrozilo z uherské strany. Dále oznamují, že do Uherského Hradiště odeslali po zvláštním poslovi vyrozumění o obsahu dopisu.


účastníci

purkmistr a rada města Kyjova a Brna


poznámka

Poslovi vyslanému do Uherského Hradiště chtějí představitelé města Kyjova zaplatit za každou míli chůze 10 krejcarů.Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018