Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o omezení práva vinného šenku

Žádost o omezení práva vinného šenku


 • 7. 8. 1634 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ferdinand II., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že se seznámil s jejich žádostí přednesenou kardinálovi Dietrichštejnovi, v níž požadují, aby bylo omezeno právo vinného šenku pro Ferdinandova kontrolora důchodního úřadu Erasma Preuhausera, udělené mu roku 1631 (svou žádost odůvodňují představitelé Brna změněnými okolnostmi).
  Ferdinand II. rozhoduje, aby původně stanovená svoboda pro vinný šenk byla vymezena následujícím způsobem: Erasmus Preuhauser má každý rok dovézt jím vypěstované víno do Brna a složit je zde jednak pro církevní potřebu a jednak může víno prodávat pod vyvěšeným ráfem pro brněnské měšťany uvnitř i vně města a stejně tak cizincům. Rovněž je zdejším měšťanům a obyvatelům povoleno kupovat od něj pod znakem kroužku nebo ráfu víno. Takové je Ferdinandovo rozhodnutí ve věci vinného šenku Erasma Preuheusera. Panovník žádá, aby mu Brňané v užívání jeho privilegia nebránili a nečinili potíže.


 • účastníci

  Ferdinand II., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna,
  kardinál František Dietrichštejn, biskup olomoucký

 • poznámka

  ráf - obruč


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018