Internetová encyklopedie dějin Brna

Císařův dotaz ohledně povinností měst

Císařův dotaz ohledně povinností měst


 • 7. 12. 1637 


 • místo

  Bratislava


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že ví o jejich těžké situaci i složité situaci jiných moravských měst (obzvláště o placení 200 zlatých za volbu rady i o skladování vína, dobytka a obilí a všelijakých služebností, kterými jsou povinováni).
  Na stávající stav jej upozornil hrabě František Magnis, rada a podkomoří Markrabství moravského. Pro zjištění pravdivého stavu věci, jednak co se týče zmíněné volby radů a jednak zhodnocení celkové situace, žádá, aby jej hrabě Magnis a brněnský císařský rychtář zpravili o naturálních a jiných povinnostech, které město tíží a nic nezamlčovali.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna,
  František hrabě Magnis na Strážnici, rada a moravský podkomoří


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018