Císařův dotaz ohledně povinností měst

7. 12. 1637


místo

Bratislava


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že ví o jejich těžké situaci i složité situaci jiných moravských měst (obzvláště o placení 200 zlatých za volbu rady i o skladování vína, dobytka a obilí a všelijakých služebností, kterými jsou povinováni).
Na stávající stav jej upozornil hrabě František Magnis, rada a podkomoří Markrabství moravského. Pro zjištění pravdivého stavu věci, jednak co se týče zmíněné volby radů a jednak zhodnocení celkové situace, žádá, aby jej hrabě Magnis a brněnský císařský rychtář zpravili o naturálních a jiných povinnostech, které město tíží a nic nezamlčovali.


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brna,
František hrabě Magnis na Strážnici, rada a moravský podkomoříJord


Aktualizováno: 12. 07. 2018