Internetová encyklopedie dějin Brna

Majetkoprávní převod domu do vlastnictví kláštera františkánek

Majetkoprávní převod domu do vlastnictví kláštera františkánek


 • 26. 11. 1640 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  František Magnis, hrabě na Strážnici, podkomoří Markrabství moravského oznamuje, že byla uzavřena dobrovolná dohoda a smlouva mezi Barborou Františkou Frewlinovou z Rapachu (abatyší kláštera sv. Josefa, položeného v předměstí, poblíž Židovské brány) a celým konventem z jedné strany a purkmistrem a všemi třemi radami města Brna z druhé strany.
  Podle této smlouvy souhlasí představitelé města, aby byl klášteru jako jeho majetek zapsán do městských knih dům se zahradou a domkem, kdysi majetek Pavla Hovoria z Vyškova, bývalého brněnského radního. Tento majetkoprávní převod se uzavírá na základě dobrých vztahů mezi klášterem a městem a nemá nikterak omezovat městské svobody a privilegia.


 • účastníci

  František Magnis hrabě na Strážnici, moravský podkomoří,
  Barbora Františka Frewlinová z Rapachu, abatyše františkánského kláštera,
  purkmistr a tři rady města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018