Majetkoprávní převod domu do vlastnictví kláštera františkánek

26. 11. 1640


místo

Brno


charakteristika

František Magnis, hrabě na Strážnici, podkomoří Markrabství moravského oznamuje, že byla uzavřena dobrovolná dohoda a smlouva mezi Barborou Františkou Frewlinovou z Rapachu (abatyší kláštera sv. Josefa, položeného v předměstí, poblíž Židovské brány) a celým konventem z jedné strany a purkmistrem a všemi třemi radami města Brna z druhé strany.
Podle této smlouvy souhlasí představitelé města, aby byl klášteru jako jeho majetek zapsán do městských knih dům se zahradou a domkem, kdysi majetek Pavla Hovoria z Vyškova, bývalého brněnského radního. Tento majetkoprávní převod se uzavírá na základě dobrých vztahů mezi klášterem a městem a nemá nikterak omezovat městské svobody a privilegia.


účastníci

František Magnis hrabě na Strážnici, moravský podkomoří,
Barbora Františka Frewlinová z Rapachu, abatyše františkánského kláštera,
purkmistr a tři rady města BrnaJord


Aktualizováno: 12. 07. 2018