Přijetí do sladovnického cechu

9. 6. 1629


místo

Brno


charakteristika

Starší a přísežní mistři sladovnického řemesla oznamují, že před ně předstoupili starší sladovničtí tovaryši Jakub Rosmaw a Bartoloměj Koller a prohlásili, že se srovnávají s řády a nařízeními sladovnického řemesla a chtějí se jimi řídit. Požádali, aby jim na tyto řády a artikule, sepsané slovo od slova, byla přitištěna pečeť cechu.


účastníci

starší a přísežní sladovnického cechu,
Jakub Rosmaw a Bartoloměj Koller, starší tovaryši


poznámka

v listině jsou zapsaná pravidla a nařízení sladovnického cechuJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018