Městské dluhy

27. 2. 1626


místo

Vídeň


charakteristika

Ferdinand II., král český a markrabě moravský oznamuje, že povoluje půjčku města Brna ve výši 56 227 zlatých, kterou Brnu zapůjčil kardinál František z Dietrichštejna pro jeho potřebu z různých klášterů a kostelů pod příslušným úrokem


účastníci

Ferdinand II., král český a markrabě moravský,
město Brno,
kardinál František z Dietrichštejna, biskup olomoucký


poznámka

městská rada si vypůjčovala kde jen mohla: nejvíce u církevních ústavů, které měly mnoho volných finančních prostředkůosoby

František z Dietrichštejna
biskup olomoucký


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018