Brněnské kolo

14. 5. 1636


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-městocharakteristika

Kolářský mistr Georg Birck dokutálel na brněnskou radnici do kanceláře tehdejšího rychtáře Daniela Schramma vozové kolo, které vyrobil v Lednici. S prací začal při východu slunce (ve 4 hodiny) a do Brna dorazil ve čtvrt na sedm večer. Pohnutkou k tomuto úctyhodnému výkonu byla sázka o 12 tolarů. Kolo bylo na památku zavěšeno na brněnské radnici.


účastníci

Georg Birck, kolářský mistr,
Daniel Schramm (1641 povýšen do rytířského stavu s přídomkem z Deblína) - královský rychtář v Brně


zajímavosti

Vozová kola ve středověku a počátkem novověku dosahovala značných rozměrů, aby lépe překonávala nerovnosti a výmoly tehdejších cest. Výše sázky, 12 tolarů, měla větší hodnotu, než výdělek koláře za třetinu roku.


poznámka

Pověsti, které se kola týkají, uvádějí řadu dalších okolností - např., že kolář sám i strom porazil a zpracoval nebo že se měl jeho výrobce očistit z křivého nařčení z hrdelního zločinu apod. Birck měl na výrobu kola a jeho přihnání do Brna zhruba 14 hodin.
Cesta z Lednice do Brna činila maximálně 48 km a bylo nutné ji zvládnout klusem, aby se mohlo kolo kutálet. S přestávkami na odpočinek tak musel kolář cestu zdolat za pět hodin, když v předešlých devíti hodinách kolo zhotovil.prameny, literatura

události

století 16. stol.
Brněnský drak


stavby

Stará radnice
Radnická 8/368


objekty

Brněnské kolo
symbol: Radnická 8/05 Brněnský drak
symbol: Radnická 8/06


městská část

související odkazy

Los


Aktualizováno: 01. 11. 2019