Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a založení spolku Kounicovy studentské koleje

12. 5. 1908charakteristika

JUDr. Václav hrabě z Kounic se oženil s Josefínou Horovou a při této příležitosti věnoval ve prospěch brněnských studentů svůj dům na tehdejší Giskrově ulici č. 5 (nyní Žerotínovo náměstí č. 9). Založil spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně.
události

13. 9. 2001
Slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí VFU Brno 24. 5. 1995
Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí 24. 5. 1925
Oslavy 25. výročí založení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do užívání


osoby

Václav Robert Kounic
politik, mecenáš brněnských studentů


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 08. 07. 2018