Internetová encyklopedie dějin Brna

Zrestaurování svatostánku ve svatojakubském kostele

Zrestaurování svatostánku ve svatojakubském kostele


 • 9 / 1641 


 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Jan Paschasius, farář kostela sv. Jakuba v Brně oznamuje, že se souhlasem a vědomím zdejších představitelů města dal 150 zlatých rýnských v hotovosti Petru Wiestovi, řezbáři, zdržujícímu se nyní v Brně, za svatostánek na hlavním oltáři.
  Tento znovuobnovený svatostánek je 12 stop vysoký, s dvěma anděli po stranách. Dále umělec zhotovil obrazy svatých v počtu 22 kusů, umístěné na různých místech svatojakubského kostela a 12 hedvábných ozdob a model s nákresem svatostánku.


 • účastníci

  Jan Paschasius, farář farního kostela sv. Jakuba,
  představitelé města Brna,
  Petr Wiesta, řezbář

 • poznámka

  Brněnská stopa = cca29,6 cm.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018