Internetová encyklopedie dějin Brna

Přímluva u císaře

Přímluva u císaře


 • 2. 9. 1645 


 • místo

  St. Pölten-sv. Hipolit


 • charakteristika

  Arcikníže Leopold Vilém oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že obdržel jejich zprávu z 25. srpna, v níž jej seznamují s bojem proti Švédům. Děkuje jim za prokázanou věrnost a statečnost a slibuje, že se přimluví u císaře za jejich prosby.


 • účastníci

  Leopold Vilém Habsburský, církevní hodnostář,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Leopold Vilém byl druhorozeným synem Ferdinanda II., byl zasvěcen církevní dráze, žil v letech 1614–1662.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018