Přímluva u císaře

2. 9. 1645


místo

St. Pölten-sv. Hipolit


charakteristika

Arcikníže Leopold Vilém oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že obdržel jejich zprávu z 25. srpna, v níž jej seznamují s bojem proti Švédům. Děkuje jim za prokázanou věrnost a statečnost a slibuje, že se přimluví u císaře za jejich prosby.


účastníci

Leopold Vilém Habsburský, církevní hodnostář,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Leopold Vilém byl druhorozeným synem Ferdinanda II., byl zasvěcen církevní dráze, žil v letech 1614–1662.Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018